Bản quyền World Cup 2018: VTV chơi bài mua hoa tết đêm 30?

0


Thể Thao 247 – Khi mà Việt Nam vẫn chưa mua được bản quyền World Cup 2018 thì ở Singapore đã lên kế hoạch tổ chức trực tiếp miễn phí ở 55 địa điểm khắp đất nước. Nhà đài Việt Nam cũng tuyên bố họ sẽ “không mua bản quyền phát sóng World Cup 2018 bằng mọi giá” khiến người hâm mộ bóng đá như đang ngồi trên đóng lửa!

Bạn cũng có thể thích